Ukupno: 0 EUR

Odaberite ponudu

0% Complete (success)

Redovna ponuda

Namijenjena je svim građanima za brz pristup novčanim sredstvima. Ponuda obuhvata:

  • transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i/ili transakcioni račun za međunarodne platne transakcije,
  • podizanje novca Mastercard debitnom beskontaktnom karticom je bez naknade u mreži bankomata Erste grupe,
  • provjeru stanja putem Erste info (SMS i Viber),
  • uslugu NetBanking/mBanking servisa elektronskog bankarstva.

Odaberite redovnu
ponudu

Ponuda za penzionere

Ponuda obuhvata:

  • transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i/ili transakcioni račun za međunarodne platne transakcije, koji omogućava sigurnu isplatu penzija,
  • podizanje novca Mastercard debitnom beskontaktnom karticom je bez naknade u mreži bankomata Erste grupe,
  • provjera stanja putem Erste info (SMS i Viber).

Odaberite ponudu za penzionere
60% Complete (success)

Podaci o podnosiocu zahtjeva

Lični podaci

Pol

Adresa prebivališta

Adresa boravišta

Kontakt

Datum rođenja

Vaš radni status

Lični dokument

Važi od

Važi do

Izjavljujem da sam Erste Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje lične podatke te da dozvoljavam da Banka iste može obrađivati u cilju moje identifikacije, zaštite mojih imovinskih interesa kao i u druge svrhe vezane za sklapanje ugovora o korišćenju proizvoda i usluga Banke, što uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim licima. Pod trećim licima podrazumijevaju se ona lica i institucije koji su neophodni za izvršenje ugovora između mene i Banke (npr. notari, Uprava za nekretnine itd. ), kao i drugi, u skladu sa važećim propisima.

Dozvoljavam Banci da moje lične podatke može koristiti u evidencijama Banke/ Erste Grupe, u zemlji i inostranstvu i to samo za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju, ukoliko drugačije nije određeno važećim propisima.

I hereby state that I have willfully supplied Erste Bank AD Podgorica (hereinafter: the Bank) with my personal data and authorize the Bank to use it for identification purposes, protection of my financial interests and other purposes related to closing agreements on use of products and services of the Bank that may include sharing personal data with 3. party. Third party are considered as persons and institutions essential for realization of commitments agreed upon by the Bank and myself (i.e. public notaries, Land Registry Office etc.) and others, in accordance with positive regulations.

I hereby allow Bank to use my personal data in the Bank/Erste Group records, here and abroad, only for the time required to achieve the purpose for which personal data are processed unless otherwise prescribed by positive regulations.